Ford Territory
Ford Territory

Xem thêm

Explorer
Explorer

Xem thêm

Ford Everest Thế Hệ Mới
Ford Everest Thế Hệ Mới

Xem thêm

Transit
Transit

Xem thêm

Ranger Raptor Thế Hệ Mới
Ranger Raptor Thế Hệ Mới

Xem thêm

Ford Ranger Thế Hệ Mới
Ford Ranger Thế Hệ Mới

Xem thêm

Ford Transit Hoàn toàn mới
Ford Transit Hoàn toàn mới

Xem thêm

Tư Vấn Bán Hàng
Tư vấn bán hàng
Đại lý Thanh Xuân Ford - Đại lý ủy quyền Ford Việt Nam
Phòng kinh doanh 01
Leader Nguyễn Đức Hà
Nguyễn Đức Hà
 • Phòng kinh doanh 01 Phòng KD 01
 • Kinh nghiệm: 9 năm
Trần Thị Thu Dung
 • Phòng kinh doanh 01 Phòng KD 01
 • Kinh nghiệm: 10 năm
Nguyễn Minh Khiêm
 • Phòng kinh doanh 01 Phòng KD 01
 • Kinh nghiệm: 10 năm
Phạm Thái Sơn
 • Phòng kinh doanh 01 Phòng KD 01
 • Kinh nghiệm: 6 năm
Nguyễn Mạnh Hưng
 • Phòng kinh doanh 01 Phòng KD 01
 • Kinh nghiệm: 6 năm
Phòng kinh doanh 02
Leader Nguyễn Thành Trung
Nguyễn Thành Trung
 • Phòng kinh doanh 02 Phòng KD 02
 • Kinh nghiệm: 10 năm
Nguyễn Thành Chung
 • Phòng kinh doanh 02 Phòng KD 02
 • Kinh nghiệm: 3 năm
Bùi Công Minh
 • Phòng kinh doanh 02 Phòng KD 02
 • Kinh nghiệm: 2 năm
Bùi Xuân Hòa
 • Phòng kinh doanh 02 Phòng KD 02
 • Kinh nghiệm: 2 năm
Phòng kinh doanh 03
Leader Ngô Hùng Sơn
Ngô Hùng Sơn
 • Phòng kinh doanh 03 Phòng KD 03
 • Kinh nghiệm: 3 năm
Chí Nghĩa Hưng
 • Phòng kinh doanh 03 Phòng KD 03
 • Kinh nghiệm: 4 năm
Nguyễn Tiến Hiến
 • Phòng kinh doanh 03 Phòng KD 03
 • Kinh nghiệm: 5 năm
Nguyễn Hải Huy
 • Phòng kinh doanh 03 Phòng KD 03
 • Kinh nghiệm: 5 năm
Hà Thu Hương
 • Phòng kinh doanh 03 Phòng KD 03
 • Kinh nghiệm: 10 năm
Trần Ngọc Hiệp
 • Phòng kinh doanh 03 Phòng KD 03
 • Kinh nghiệm: 4 năm
Nguyễn Hữu Nam
 • Phòng kinh doanh 03 Phòng KD 03
 • Kinh nghiệm: 4 năm
Trịnh Sơn Lâm
 • Phòng kinh doanh 03 Phòng KD 03
 • Kinh nghiệm: 6 năm
Phòng kinh doanh Fleet
Leader Nguyễn Đức Thắng
Nguyễn Đức Thắng
 • Phòng kinh doanh Fleet Phòng KD 06
 • Kinh nghiệm: 10 năm