Ford Territory
Ford Territory

Xem thêm

Explorer
Explorer

Xem thêm

Ford Everest Thế Hệ Mới
Ford Everest Thế Hệ Mới

Xem thêm

Transit
Transit

Xem thêm

Ranger Raptor Thế Hệ Mới
Ranger Raptor Thế Hệ Mới

Xem thêm

Ford Ranger Thế Hệ Mới
Ford Ranger Thế Hệ Mới

Xem thêm

Ford Fanger Stormtrak 2.0L 4x4 AT
Ford Fanger Stormtrak 2.0L 4x4 AT

Xem thêm

Cố Vấn Dịch Vụ
Cố vấn dịch vụ
Đại lý Thanh Xuân Ford - Đại lý ủy quyền Ford Việt Nam
Phòng cố vấn dịch vụ
Leader Nguyễn Đình Thi
Nguyễn Đình Thi
  • Phòng cố vấn dịch vụ Phòng KD 10
  • Kinh nghiệm: 15 năm
Nguyễn Hải Ninh
  • Phòng cố vấn dịch vụ Phòng KD 10
  • Kinh nghiệm: 10 năm