THANH XUÂN FORD TUYỂN DỤNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH & MARKETING Ô TÔ THỊ TRƯỜNG HÒA BÌNH

Đăng ngày: 24/12/2020
Đã xem: 4460

TRƯỞNG ĐẠI DIỆN PHỤ TRÁCH KINH DOANH KHU VỰC HÒA BÌNH (Phát triển thị trường Hòa Bình)

 • Số lượng: 1 người
 • Yêu cầu: Phỏng vấn đi làm ngay
 • Địa điểm làm việc: Hòa Bình


 

Chi tiết công việc - yêu cầu - phúc lợi, 

 • Tham mưu giúp việc lãnh đạo Công ty về chiến lược kinh doanh. Đề xuất các phương án kinh doanh xe mới, xe nhập khẩu, đấu thầu...
 • Lập và triển khai các kế hoạch kinh doanh xe mới: Thiết lập các mục tiêu kinh doanh căn cứ vào tình hình thị trường cho từng phòng bán hàng. Xác định chiến lược bán hàng cho toàn bộ bộ phận. Nắm bắt, nghiên cứu thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh để đưa ra các hoạt động bán hàng phù hợp. Quyết định, phân chia thị trường và chỉ tiêu doanh số bán hàng cho từng phòng trong bộ phận. Lập kế hoạch bán hàng hàng tuần, tháng, quý, năm cho bộ phận kinh doanh (chi tiết đến từng phòng bán hàng). Kế hoạch trực phòng trưng bày cho các phòng ban. Kiểm tra, đôn đốc việc bán hàng của các phòng bán hàng.
 • Quản lý chi phí liên quan đến bán hàng: Đề xuất các chương trình khuyến mại Marketing. 
 • Xây dựng các quy chế bán hàng, thưởng phạt trong nội bộ bộ phận kinh doanh cho phù hợp với tình hình thị trường và chính sách của công ty. Phân tích các chi phí bán hàng, lập ngân sách bán hàng, kế hoạch và các biện pháp kiểm soát chi phí trong nội bộ phòng. Quyết định mức chiết khấu trong khung giá của Công ty. Kiểm tra, kiểm soát môi giới-hoa hồng trong toàn bộ phận.
 • Quản lý công nợ: Giám sát việc thực hiện các hợp đồng và thu hồi công nợ của khách hàng đối với Công ty.
 • Quản lý tồn kho xe mới: Quản lý hàng hóa và các phương tiện được giao. Lập kế hoạch nhập hàng phục vụ công tác kinh doanh của Công ty, đảm bảo mức tồn kho tối ưu.
 • Xây dựng và phát triển thương hiệu của Công ty.
 • Công tác tổ chức phòng:
 • Tham mưu cho lãnh đạo Công ty cơ cấu tổ chức, mô hình quản lý nhân sự trong nội bộ phòng kinh doanh.
 • Tham gia các công tác tuyển dụng đối với tư vấn bán hàng và các vị trí làm việc trong phòng.
 • Xây dựng các quy trình làm việc phù hợp với mô hình quản lý của Đại lý 3S và các quy định của Ford Việt Nam. 
 • Phân công công việc phù hợp với năng lực của từng cá nhân trong bộ phận để hoàn mục tiêu, chức năng nhiệm vụ phòng. 
 • Đề xuất bổ nhiệm, bãi nhiệm, nâng lương, tuyển dụng, khen thưởng, xử lý cán bộ làm việc trong phòng trong phạm vi phân cấp.
 • Quản lý các văn bản của bộ phận:
 • Kiểm tra trước khi trình cấp trên phê duyệt các văn bản của nhân viên trong bộ phận.
 • Ký các chứng từ liên quan đến tài chính của bộ phận kinh doanh.
 • Phối hợp làm việc với các bộ phận và Ford Việt Nam
 • Thay mặt phòng phối hợp với các bộ phận khác để thực hiện tốt các công việc được giao.
 • Đại diện Công ty làm việc, tham gia các cuộc với FVL theo quy định của FVL: Thay mặt Công ty báo cáo tình hình bán hàng, quản lý khách hàng… với FVL theo các quy định của FVL. Duy trì các tiêu chuẩn Đại lý bán hàng do FVL quy định.
 • Giám sát, theo dõi việc xử lý khiếu nại của khách hàng liên quan đến công việc của bộ phận.
 • Mức lương: Thỏa đáng theo năng lực

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đại lý Thanh Xuân Ford - Đại lý ủy quyền Ford Việt Nam

Hotline: 093 558 0000

Địa chỉ: 88 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Website: https://thanhxuanford.vn/